Tầm quan trọng của phẫu thuật

Hãy xem xét hai khía cạnh chính, một số tình huống cuộc sống mà mọi người cần phải có một số kiến ​​thức từ lĩnh vực phẫu thuật.

Mail để liên lạc: surgeon-live@yandex.ru